Dynamika behu je efektívny spôsob ako vyhodnotiť vašu bežeckú formu/techniku, ktorá je priamo spojená aj s efektivitou behu. Sofistikované športové hodinky Garmin dokážu merať rôzne hodnoty s relevantnou výpovednou hodnotou, no potrebujú na to ešte dodatočné senzory (akcelerometry), ktoré sú umiestnené mimo samotných hodiek. Prečítajte si, čo všetko viete merať, ak k vaším hodinkám pripojíte polzomer HRM RunHRM Tri alebo HRM Pro, či Running dynamics POD. (PR)

ZDROJ | Garmin