Japonská prepravná spoločnosť JR East sa pasuje s nezvyčajným problémom. V období od kúla do septembra zaznamenala 950 prípadov, kedy naprieč 78 tokijským staniciam spadli ľuďom do priestoru koľajiska bezdrôtové slúchadlá. Spoločnosť JR East preto nadviazala spoluprácu so spoločnosťou Panasonic, ktorá vyvinula nové zariadenie podobné vysávaču, ktoré umožní pracovníkom železnice vyťahovať takéto drobné predmety z koľajiska z bezpečia nástupišťa.