Orange vylepšil svoje paušály Go. Každý, kto má paušál Go 20 € a vyšší automaticky získa dáta a vybrané slúžby navyše. Ak máte práve Go 20 € dostanete namiesto 1 GB dvojnásobok, 2 GB dát. Okrem toho získate aj bezplatný balík Chat, takže žiadne dáta, ktoré miniete pri chatovaní, sa vám nebudú započítavať do navýšeného objemu 2 GB dát. (PR)

ZDROJ | Samsung