Slovenská spoločnosť Sensoneo a nemecký Sigfox predstavili spoločné riešenie pre automatizáciu logistiky odpadu vo výrobe. Ich riešenie, ktoré ponúka tlačidlový senzor 0G (Sigfox) na identifikáciu plných košov a Sensoneo smart odpadové riešenie pre zber dát a automatizovaný výpočet optimálnych zvozových trás je nasadené u prvého nemeckého zákazníka.