Jonathan Morrison je známy predovšetkým svojimi videami o Apple produktoch. To posledné nie je výnimkou. Hovorí v ňom o svojich postrehoch z týždňa testovania iPhonu 12 a iPhonu 12 Pro.