Chromebooky sa v posledných mesiacoch stávajú čoraz obľúbenejšími vo firmách aj v školách. Ich hendikepom však je, že používatelia nemajú k dispozícií toko aplikácií ako OS Windows a macOS. Vďaka spolupráci Google a Parallels sa situácia mení, pretože uvedené spoločnosti ohlásili podporu virtualizácie Windows pre OS Chrome. To znamená, že ak máte Chromebook so správnymi špecifikáciami, budete môcť v Chrome OS spúšťať aplikácie pre Windows.