Spoločnosť Roland, hudobník Yuri Suziki a Londýnske múzeum dizajnu spoločne priviedli späť k životu legendárne zariadenia TR-808 a TB-303 cestou interaktívnej webovej stránky 808303.studio. Stránku môžete využiť aj na tvorbu vlastných piesní.