Organizácia Customer Reports zverejnila štúdiu, podľa ktorej je vlastníctvo elektromobilu lacnejšie, ako bežného vozidla so spaľovacím motorom. Nižšie náklady vychádzajú samozrejme primárne z porovnania nákladov na tankovanie a nabíjanie, ale aj z údržby, za ktorú údajne platia majitelia elektromobilov zhruba o polovicu menej, ako majitelia klasických áut.