Bezpečnostná zraniteľnosť v inteligentnom páse cudnosti Quiui Cellmate mohla umožniť útočníkom zamknúť pohlavný orgán používateľa v zariadení. Pás sa nedá otvoriť manuálne a tak pre vyslobodenie používateľa z pod zámku by bolo potrebné použiť hrubú silu alebo vykonať zásah do elektrotechniky. Zraniteľnosť tiež mohla umožniť útočníkom nahliadnuť do súkromných správ, polohy používateľov a ich hesiel, ktoré boli v aplikácii uložené v podobe nešifrovaného textu.

https://youtu.be/9wpOeLkWrlw