HP predstavilo riešenie HP Omnicept tvoriace jednotnú platformu, pozostávajúcu z najinteligentnejšieho headsetu pre VR na svete a vývojárskej sady SDK. Vývojári takto dostávajú k dispozícii celý ekosystém, ktorý im dovolí vytvárať nové personalizované aplikácie pre použitie VR vo firmách. Headset HP Reverb G2 Omnicept Edition VR umožňuje analyzovať reakcie používateľov v reálnom čase a využiť získané poznatky na zlepšovanie výsledkov školenia i vzdelávania a ku kvalitnejšej vzájomnej spolupráci.