Volkswagen Finančné služby Slovensko oslavuje 20 rokov svojho pôsobenia na našom trhu. Pri tejto príležitosti prináša novú formu financovania s poslednou navýšenou splátkou VWFS NEXT. Jednou z jeho hlavných výhod sú nízke mesačné splátky a teda aj lepšia dostupnosť pre zákazníkov. Prostredníctvom služby NEXT budú môcť zákazníci postupne financovať všetky koncernové značky, prvou bude Škoda.