Regulácia počtu osôb v budovách, efektívna správa prístupov a možnosti, ktoré v meniacej sa dobe prinášajú do facility managementu IP kamerové a audio systémy. Aj o tom bude tohtoročná konferencia Axis deň 2020, na ktorej sa môžete zúčastniť aj online.

ZDROJ | AXIS