Microsoft chce byť do roku 2030 „vodne pozitívny“. Investíciou do obnovy mokradí, odstránením nepriepustných povrchov (asfalt), recykláciou dažďovej vody a znížením spotreby chce napokon viac vody obnoviť, ako jej pri svojej prevádzke spotrebuje. Ročne chce Microsoft touto cestou ušetriť viac ako 16 miliónov litrov vody.