Facebook vychádza v ústrety fotografom, umelcom a ďalším tvorcom digitálneho obsahu, ktorý sa v súčasnosti šíri sociálnymi sieťami Facebook a Instagram aj bez ich výslovného povolenia. Do rúk im dáva nástroj Rights Manager for Images, pomocou ktorých môžu svoju tvorbu pred nepovoleným šírením ochrániť. Nástroj je však v tejto chvíli dostupný iba pre vybraných partnerov.