Aj keď Apple minulý mesiac vyhlásil, že do roku 2030 bude na 100 % uhlíkovo neutrálny, vrátane dodávateľského reťazca, nebude to vôbec jednouché dodržať. Dodávatelia totiž spotrebujú oveľa viac energie ako samotný Apple. Doteraz sa len 71 (zo stoviek) dodávateľov zaviazalo používať iba obnoviteľnú energiu v objeme asi 8 GW.