Vedci spoločnosti Tesla poukazujú na to, že dokážu vybaviť elektrické lietadlo batériami novej generácie vďaka prelomového zlepšeniu hustoty energie. Súčasné li-metal batérie bez anódy testované výskumným tímom batérií spoločnosti Tesla v Kanade majú energetickú hustotu ~ 360 Wh / kg a objemovú energetickú hustotu 1 000 Wh/l.