Rivian požiadal sudcu, aby zamietol žalobu podanú Teslou z dôvodu, že dve z troch tvrdení nepreukazujú dostatočné silné obvinenia z krádeže obchodného tajomstva a ide jej len o pošpinenie mena. Posledné obvinenie sa týkalo porušenie zmlúv štyroch bývalých zamestnancov z Tesly, to sa však údajne netýka priamo Rivianu a preto by sa malo posudzovať oddelene. Téme sme sa venovali v samostatnom článku.