Tesla získala v druhom štvrťroku 2020 až 428 miliónov na uhlíkových, resp. regulačných kreditoch. V princípe ich platia výrobcovia automobilov na spaľovací pohon, čo znamená že sa z peňazí majiteľov takýchto automobilov financuje elektrifikácia (aj Tesly). Ak by sme však tieto milióny odpočítali zo zisku Tesly, jej hospodárenie by sa opäť ocitlo v červených číslach, tak ako roky doteraz.