O2 vylepšuje svoje služby. Na zákazníckej linke ruší automatické hlášky, po novom sa klient dovolá priamo a bez prepájania asistentovi. Ide o zásadnú zmenu k lepšiemu, zákazník O2 tak nebude musieť počúvať nahraté dlhé zoznamy možností ani zadávať žiadne čísla v menu – ihneď po vytočení čísla 949 bude spojený s najbližším voľným asistentom. (PR)