Samsung predstavil svoju víziu o budúcnosti prepojenú s mobilnou sieťou 6G. Ďalšia generácia sietí by sa mala dočkať prvotnej komerčnej prevádzky zhruba v roku 2030. Ponúkať má rýchlosť na úrovni 1 000 Gb/s a odozvu nižšiu ako 100 mikrosekúnd. Postavená má byť na terahertzovom (THz) pásme a nových anténnych technológiách, ktoré však zatiaľ v praxi neexistujú.