ARM plánuje previesť svoje dve firmy zaoberajúce sa internetom vecí (IoT) do Softbank. Tento krok musí schváliť správna rada spoločnosti. Podľa ARM je cieľom tohto kroku zúžiť zameranie na svoje hlavné podnikanie v oblasti polovodičov v oblasti duševného vlastníctva. To by malo zase zlepšiť rast a ziskovosť.