Tesla Megapack a softvér Autobidder sa budú využívať v projekte skladovanie elektrickej energie na juhu Veľkej Británie. Batériový systém bude mať kapacitu 15 MWh, systém bude napojený na južnú distribučnú sieť elektrickej energie a očakáva sa od neho, že do siete poskytne flexibilitu. Batériový systém bude pozostávať zo šiestich Megapack-ov, ktoré budú nainštalované v Dorsete.