O2 opäť posúva zákaznícku skúsenosť. Na zákazníckej linke ruší automatické hlášky, po novom sa zákazník dovolá priamo a bez prepájania asistentovi. Ide tak o radikálnu zmenu k lepšiemu, zákazník O2 tak  nebude musieť počúvať nahraté dlhé zoznamy možností ani zadávať žiadne čísla v menu – hneď po vytočení čísla 949 bude spojený s najbližším voľným asistentom. (PR)