Orange začne už zajtra, 1.7 preklápať všetky staré paušály na novšie paušály Go vybrané podľa individuálnych služieb a spotreby zákazníkov. Ak máte niektorý zo starších paušálov v Orange-i, operátor by vám mal ponúknuť paušál Go vhodný pre vaše telefónne čísla. Všetky informácie súvisiace s prechodom na paušály Go nájdete na stránke orange.sk/zmena.