Počas seminára o autonómnej jazde na konferencii o počítačovom videní a rozpoznávaní vzorov (CVPR 2020), predstavili spoločnosti Waymo a Uber vlastný výskum s cieľom zlepšiť spoľahlivosť a bezpečnosť svojich systémov autonóneho riadenia. Vedúci vedecký pracovník z Waymo, Drago Anguelov, podrobne opísal systém ViDAR. Ten predstavuje kameru a rámec zameraný na rozsah pokrývajúci geometriu scény, sémantiku a dynamiku.