Bolt expanduje so svojimi zdieľanými elektrickými kolobežkami už aj do Košíc. Kolobežky sú pri údržbe a dobíjaní dezinfikované. Bolt však napriek tomu zákazníkom odporúča, aby pri jazde používali ochranné rukavice. Odomknutie kolobežky bude stáť 50 centov a za každú minútu jazdy zaplatí jazdec 15 centov. Pri použití kolobežky počas celého dňa nebude cena nikdy vyššia ako 25 eur.