Google vylepšuje vyhľadávanie textového obsahu na webových stránkach. Z výsledkov vyhľadávania sa umožňuje prekliknúť na konkrétny odsek na webovej stránke, ktorý zvýrazní žltou farbou. Zjednoduší tým vyhľadávanie informácie, na základe ktorej sa daná webová stránka zobrazila vo výsledkoch vyhľadávania.