Digitálny bonus od O2 vám umožní presunúť fakturáciu služieb do digitálneho priestoru cez aplikáciu Moje O2 a Digitálny box. Nová služba vám prinesie okrem pohodlnosti aj úsporu nákladov a prehľadnosť, pretože všetky dokumenty máte na jednom mieste. Ďalším pozitívom je, že Digitálny bonus šetrí prírodu. (PR)