Svetielko nádeje si v týchto dňoch pripomína 18. výročie svojho vzniku. Za toto obdobie pomohlo viac ako 650 vážne chorým deťom a ich rodinám. Poskytuje komplexnú starostlivosť deťom a mladistvým s onkologickým alebo iným vážnym ochorením a ich rodinám. Okrem toho sa usiluje pozitívne vplývať na verejnosť, aby ostatní ľudia dokázali citlivo vnímať situáciu týchto detí a rodín a vytvárali pre nich prostredie porozumenia, prijatia a pomoci. Viac o združení nájdete na www.svetielkonadeje.sk.

ZDROJ | Svetielko nadeje