Holandsko má za sebou bezprecedentný súdny spor medzi matkou troch detí a ich babkou, ktorá zverejnila na sociálnych sieťach Facebook a Pinterest fotografie detí bez povolenia rodičov a ani po žiadosti matky ich z internetu neodstránila. Súd sa priklonil na stranu matky a babičke uložil pokutu vo výške 50 až 1 000 eur za každý deň, počas ktorého zostali fotografie na sociálnych sieťach zverejnené.