Folding@home pomáha hľadať liek na COVID-19, teraz rozbieha nové projekty, ktoré sa zameriavajú na preverovanie možných liekov pôsobiacich na proteázu, dôležitý enzým pri množení bunky. Potenciálne účinné fragmenty liečiv našiel projekt Diamond Light Source XChem. Nové úlohy sú určené len pre CPU.