Facebook sprístupnil používateľom četovacej aplikácie WhatsApp na území Talianska nový nástroj pre overovanie pravosti informácií. Spoločnosť chce v spolupráci s miestnou službou Facta týmto spôsobom bojovať proti šíreniu falošných správ, ktoré sa aktuálne týkajú najmä ochorenia COVID-19. Služba dokáže analyzovať nielen text, ale aj videá, zvukové nahrávky a fotografie. Používatelia môžu tento obsah odoslať do služby Facta priamo cez WhatsApp. (Reuters)