Známa spoločnosť iFixit začala vytvárať databázu, ktorá umožni opravovať zdravotnícke zariadenia. Ide o reakciu na zvýšený dopyt po rôznych prístrojoch, z ktorých mnohé nie sú funkčné, ale možno ich jednoducho opraviť. IFixit poprosí, aby odborníci pomohli vytvárať nové stránky so zariadeniami a nahrávali do nich fotografie a manuály.