Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravilo v spolupráci s viacerými mimovládnymi organizáciami webstránku, ktorá má slúžiť ako nástroj oficiálnej komunikácie v počas epidémie koronavírusu. Cieľom stránky je pomôcť pedagógom, študentom a zriaďovateľom škôl zorientovať sa v množstve informácií a usmernení.