Telekom vyzýva, aby sme zostali doma zmenou názvu operátora. Aby sa vám zmenilo Telekom SK na T Zostante doma 4G, stačí zapnúť a vypnúť Letový režim.