Mobilný operátor Telekom, ako reakciu na súčasnú situáciu a snahu pomôcť, zriadil bezplatnú krízovú Zelenú linku pre Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VUDPaP). Na telefónnom čísle 0800 864 883 radia odborníci od 9:00 do 18:00 rodičom, pedagógom, či tínedžerom v krízových situáciách, ktoré si vyžadujú radu sociálneho mediátora. Linka je samozrejme bezplatná. (PR)