S príchodom koronavírus sa zároveň zvýšil aj počet ľudí, ktorí využívajú rúška. Na túto skutočnosť reaguje aj čínska vláda, ktorá spúšťa aktualizovaný systém rozpoznávanie tvárí. Ten bude schopný rozoznať človeka nielen s rúškom, ale aj so šatkou či falošnou bradou.