Japonská vesmírna agentúra (JAXA) oznámila posun misie MMX do fázy vývoja. Cieľom misie je preskúmať mesiace Marsu – Phobos a Deimos, ako aj vytvoriť ich detailné mapy. MMX na Phobose aj pristane a minimálne z hĺbky dvoch centimetrov odoberie aj vzorky povrchu.