Huawei predstavil nový typ siete 5G, ktorý má vďaka vylepšeným parametrom uľahčiť operátorom jej inštaláciu a prevádzku. Nový typ siete disponuje jednoduchším systémom spracovania elektromagnetických vĺn, inteligentným identifikačným systémom a vyššou priepustnosťou dát. Jednoduchší by mal byť aj proces výstavby základňových staníc. (TS)