Apple aktualizovalo všeobecné pokyny pre dizajn používateľského prostredia pre vývojárov. Spoločnosť konkrétne aktualizovala logá a tlačidlá funkcií Apple Pay, Apple Zdravie, iMessage (vrátane nálepiek), Sign In with Apple a ďalších. Zmena sa týka hlavne vývojárov, na ktorých je teraz implementácia nových vizuálov do svojich aplikácií.