Byte, aplikácia nadväzujúca na kedysi veľmi populárny Vine, plánuje začať finančne odmeňovať najúspešnejších tvorcov. Každých 120 dní vytvorí „partnerský fond“, v rámci ktorého každých 30 dní vyplatí zisk z reklamy vybraným tvorcom obsahu podobne, ako to robí napríklad aj YouTube.