Spoločnosť Philips oznámila, že vyvíja softvér, ktorý by mal zabrániť vypaľovaniu statických obrazov, napríklad log televíznych staníc, do OLED panelov televízorov.

ZDROJ | TP Vision