DxOMark si posvietil na Sony Xperia 5 a výsledok? Celkové skóre 95 (101 pre fotoaparát a 83 pre video). Portál konštatoval mierne vylepšenia vo fotografii – v expozícii, textúrach, artefaktoch, nočných a širokouhlých záberoch s miernym poklesom farby a automatického zaostrenia. Ako slabiny uvádza napr. obmedzený dynamický rozsah a priveľa šumu pri nízkom osvetlení.

ZDROJ | DxOMark