Microsoft poskytne svoj nástroj Project Artemis aj ďalším spoločnostiam. Microsoft tento nástroj využíva v službe Xbox Live na identifikáciu sexuálnych predátorov a pedofilov, ktorých dokáže identifikovať na základe kľúčových slov a rečových vzorcov. V prípade identifikácie takýchto osôb odošle nástroj komunikáciu na kontrolu moderátorovi, ktorý môže situáciu riešiť priamo s políciou.