Visa úspešne splnila svoj cieľ využívať do roku 2020 100 % obnoviteľnej elektrickej energie vďaka solárnym a veterným zdrojom energie. V porovnaní s úrovňou z roku 2014 zmierňuje emisie skleníkových plynov z elektriny a znižuje prevádzkové emisie o takmer 90 %.