Mercedes-Benz na sklonku minulého roka zorganizoval na Slovensku Star Experience Roadshow, ktorej cieľom bolo ukázať výnimočnosť automobilov v rôznych podmienkach. Miestom konania Roadshow bola Orechová Potôň, na Slovensku ideálne miesto ukázať top technológie a automobily výrobcu. Návštevníci mohli zažiť jazdu na okruhu s AMG modelmi, reálnu ukážku funkčnosti asistenčných systémov či prejazd náročným terénom. A nechýbala ani jazda s elektromobilom Mercedes-Benz EQC. Pozrite sa s nami, ako to prebiehalo.