Anglická energetická spoločnosť National Grid oznámila, že v roku 2019 po prvý krát zelené zdroje elektrickej energie prekonali tradičné fosílne palivá. Do tohto podielu patrí jadrová, veterná, solárna a importovaná energia s podielom 48,5 %. Uhlie, plyn, ropa a nafta tvorila 43-% podiel, zatiaľ čo 8,5 % patrilo biomase.