Európska komisia schválila projekt štátnej podpory pre vývoj nových technológií batérií, ktoré chcú poskytovať niektoré členské krajiny (Belgicko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Poľsko, Taliansko a Švédsko). Projektu sa má zúčastniť 17 partnerov, štáty ich chcú podporiť sumou 3,2 miliardy €, ďalších 5 miliárd € sa očakáva zo súkromného sektora. Najväčšiu sumu poskytne Nemecko (1,2 miliardy).