ESET predstavil projekt Bezpečne na nete, ktorý má za cieľ zvýšiť povedomie o kybernetickej bezpečnosti. Podľa posledných štatistických výsledkov Eurobarometra sa iba 34 % Slovákov cíti byť dostatočne informovaných o kybernetických hrozbách. V tomto ukazovateli sa radí Slovensko na chvost rebríčka EÚ.