Podnikatelia, nenechajte si kúpu a aktiváciu eKasy na poslednú chvíľu. Do termínu splnenia legislatívnej povinnosti ostáva len necelý mesiac. O2 garantuje jej dodanie do konca roka len pri jej kúpe do 13. decembra. Rovnako aj jej prípadnú inštaláciu stihnú podnikatelia do konca roka len ak o ňu požiadajú do rovnakého termínu. (PR)